Rond 1500 gaven rijke mensen elkaar gebrandschilderde ruitjes cadeau. Rechthoekige, ovale of ronde ruitjes, ongeveer zo groot als een A4’tje, die medaillons worden genoemd. Ze zorgden dat hun portret, hun naam of hun familiewapen er duidelijk op stond, zodat iedereen kon zien wie de gulle (en ijdele) gever was. Vanaf ongeveer 1550-1575 werd deze gewoonte ook overgenomen door mensen die minder rijk waren.
De meeste schenkers van medaillons lieten zich als echtpaar vereeuwigen. Al stonden de vrouwen er niet altijd met hun naam op. Op sommige ruitjes staat na de naam van de man alleen: '... en syn huysfrou' ('huisvrouw' betekende vroeger 'echtgenote'). Maar op andere ruitjes zijn vrouwen prominent vermeld. Bijvoorbeeld als ze het ruitje zelfstandig geschonken hadden, of als ze van een chiquere familie afstamden dan hun man.
Tijdens de Maand van de Geschiedenis (oktober) kun je meedoen aan de puzzelwedstrijd over glasmedaillons van schenkersechtparen in de expositie 'Een schat aan scherven'. Bezoek de expositie, los de puzzel op en lever de oplossing in bij de balie van de Bibliotheek Bibliorura. Je maakt dan kans op een gratis exemplaar van het rijk geïllustreerde boek 'Roermond Glazeniersstad', dat bij de expositie verschenen is (208 pagina's). Onder de goede inzenders worden vijf boeken verloot.